Var är det tillåtet med kameraövervakning?

Många idag upplever att tiden vi lever i är råare och mer brutal. Det sker skjutningar i våra större städer och från polisens håll så pekar man dessutom på bristande resurser. Saker och ting faller genom stolarna.

I och med att brott måste prioriteras så hamnar vanliga brott långt ner. Ett inbrott kan skrivas av innan det ens börjat utredas. Med bättre bevis kan man nå lösningar på detta. Något som leder oss till kameraövervakning och vad som är tillåtet och inte med detta. Får du som privatperson sätta upp en kamera på din tomt?

Sedan 2018 så har kameraövervakningslagen ändrats och gjort det enklare för vanliga privatpersoner att skydda egendom genom att montera kameror. Privatpersoner och företag kan numera sätta upp kameror och övervaka utan att det krävs samma procedur som tidigare i form av att söka tillstånd.

Det är tillåtet att installera kameraövervakning på egen tomt

Svaret på frågan som vi ställde är alltså ja. Ja, det är möjligt att du som privatperson monterar en kamera och filmar inomhus- och på din tomt idag. Detta Ja är emellertid förenklat och under förutsättning att du även har följande saker i åtanke:

  • Du ska informera att övervakning sker genom skyltar.

  • Du ska rikta dina kameror så att endast din tomt är i bild. Kamerorna ska alltså inte registrera någonting som sker på gatan.

Således så är det alltså, med ovan nämnda punkter i åtanke, fritt fram för dig som privatperson att investera i kameror och därigenom säkra din egendom från exempelvis inbrott. Idag finns det flera olika lösningar och ett av de mer populära alternativen handlar om att välja en mer professionell väg och där man installerar kameror som kombineras med larmtjänster.

En annan sak värd att säga är att kameror och skyltar om dessa fungerar avskräckande. En inbrottstjuv som ser en skylt om kameraövervakning tänker sig för både en och två gånger innan han gör slag i saken och bryter sig in. Därför ska också skyltarna finnas och vara väl synliga. Det är att agera preventivt.

Företag som vill ha kameraövervakning måste ha goda skäl

Företag då? Företag kan även de välja kameraövervakning, men då finns ett integritetsperspektiv att ta hänsyn till. Det innebär att man måste ta hänsyn till GDPR och respektera de regler som finns inom detta. Kortfattat så kan man säga att så fort en person kan identifieras genom en bild - eller en video - så handlar det om en personuppgift där GDPR träder i kraft.

Detta innebär dock inte att ni som företag inte får filma. Här måste man däremot ställa intrånget i den personliga integriteten mot en rättslig grund mot övervakning. Med det menas att det är okej att filma i syfte att förebygga brott - exempelvis för en butik som ofta drabbas av snatterier och stölder - men att filmerna bara får sparas under en begränsad tid och endast användas för detta syfte. Det är exempelvis långt ifrån okej att filma städpersonalen eller de anställda.

Samma sak gäller sedan som för privatpersoner: det ska tydligt framgå att kameraövervakning sker och skyltarna som informerar om detta ska också vara väl synliga.

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

27 Oct 2021