Brandlarm Göteborg

Varje år orsakas många personskador och höga kostnader för förstörd egendom av bränder. Låt oss installera ett brandlarm för att höja säkerheten och skapa trygghet i ditt hem.

Ett brandlarm ger en tidig varning

Det är en självklarhet för oss att leverera säkra och trygga brandlarm enligt gällande regelverk och standarder. Brandlarmets syfte är att ge en så tidig varning som möjligt för att på så sätt minska de skador som lätt uppkommer om elden får fäste. Brand- och utrymningslarm är en viktig faktor för att man ska kunna känna sig trygg i såväl hem som kontor och offentliga lokaler.

Kontakta oss via det smidiga kontaktformuläret här på sidan så återkommer vi med en kostnadsfri offert på installation av enkla brandlarm eller mer komplicerade system!

brandlarm Göteborg

Fastighetsägaren har ansvar för brandlarm

Det är fastighetsägaren eller annan innehavare av en fastighet eller byggnad som har ansvaret för att hindra brandens uppkomst eller spridning.

Ett modernt brandlarm upptäcker och lokaliserar en begynnande brand snabbt, vilket ger mycket bra möjligheter att rädda personer, att brandbekämpa på ett effektivt sätt och begränsa materiella skador.

Därför är det mycket viktigt att ett brandlarm planeras, projekteras och installeras på ett korrekt sätt. Våra experter är kunniga, certifierade och erfarna när det handlar om att installera brandlarm. Vi kan dessutom hjälpa till med besiktningar och service av ditt existerande system för brandlarm.

Vi projekterar och installerar

Vi kan erbjuda brandlarm av hög kvalitet – moderna system där risken för falsklarm minskas samtidigt som detektorn ger larm tidigt vid verkliga bränder. När vi hjälper dig med ett brandlarm så tar vi hand om hela arbetet – från projektering till installation. Gäller det större installationer bokar vi in ett möte där vi tillsammans går genom hur installationen bör ske.

Installera ett brandlarm – det kan rädda liv