Brandlarm

Ett brandlarm ger en tidig varning

Varje år orsakas många personskador och höga kostnader för förstörd egendom av bränder. Låt oss installera ett problem för att höja säkerheten och skapa trygghet i ditt hem eller på arbetsplatsen.

Det är en självklarhet för oss på Kungälvs Lås att leverera brandlarmanläggningar enligt gällande regelverk och standarder. Brandlarmets syfte är att ge en så tidig varning som möjligt för att minska de skador som lätt uppkommer om olyckan skulle vara framme. Brand- och utrymningslarm är en viktig faktor för att man ska kunna känna sig trygg i såväl hem som offentliga lokaler.

brandlarm

Fastighetsägaren har ansvar för brandlarm

Det är ägaren eller innehavaren av en fastighet eller byggnad som har ansvaret för att hindra brandens uppkomst eller spridning. Ett modernt brandlarm upptäcker och lokaliserar en begynnande brand snabbt, vilket ger mycket bra möjligheter att rädda personer, att brandbekämpa på ett effektivt sätt och begränsa materiella skador.

Därför är det mycket viktigt att ett brandlarm planeras, projekteras och installeras på ett korrekt sätt. Våra experter är kunniga, certifierade och erfarna när det handlar om att installera brandlarm. Vi kan dessutom hjälpa till med besiktningar och service av ditt brandlarmsystem.

Vi projekterar och installerar

Vi kan erbjuda brandlarm av hög kvalitet – moderna system där risken för falsklarm minskas samtidigt som detektorn ger larm tidigt vid verkliga bränder. När vi hjälper dig med ett brandlarm så tar vi hand om hela arbetet – från projektering till installation.

Installera ett brandlarm – det kan rädda liv