Brandlarm för fritidshus – rekommendationer

Enligt Boverket skall det finnas brandvarnare i alla bostäder. De rekommenderar också en 6 kilos pulverbrandsläckare samt en brandfilt. Vi går igenom sådant som kan vara bra att tänka på när du skall brandsäkra ditt fritidshus.

Brandvarnare i fritidshus - se till att du hör den

Det första du skall tänka på är brandvarnare, att den fungerar och att du har minst en brandvarnare på varje våningsplan. Helst skall du ha en i varje sovrum och i köket. Placeringen av brandvarnaren är väldigt viktig. Den skall varna tidigt så att du hinner agera även om du sover. Då hinner du släcka om det behövs eller utrymma om branden spridit sig så pass mycket. Många stänger dörren till sovrummet när de skall sova vilket gör att de inte hör brandlarmet som går i gång i köket. Brandvarnaren ska vara CE-märkt och uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen. Montera brandvarnaren enligt leverantörens anvisningar och testa den genom att trycka på testknappen minst en gång i månaden.

Säkra din utrymningsväg

Om det skulle börja brinna så behöver du kunna ta dig ut. Undersök hur dina utrymnings alternativ ser ut vid olika typer av scenarion. Har du möjlighet så kan det vara ide att sätta en brandstege på huset som kan hjälpa dig och din familj ta sig ut i de fall då branden startar på nedervåningen. Se till att skåp och tunga möbler inte blockerar utrymningsvägar.

Släckredskap för fritidshuset

Till alla bostäder rekommenderar man en 6 kgs pulversläckare samt en brandfilt i storleken 120 x 180 cm. Med pulversläckaren kan du släcka de flesta mindre bränder som kan uppstå i ett fritidshus. En pulversläckare fryser inte, även om det blir minusgrader i ditt fritidshus. Så kan du känna dig trygg med att pulversläckaren kommer fungera efter en vinter. Se till att din pulversläckare håller standarden SS EN 3-7. En brandfilt fungerar som ett komplement till pulverbrandsläckaren. Den kan ni använda för att kväva en brand eller släcka eld som på kläder eller i kokkärl.

Eldstäder och öppna lågor inomhus

Om det finns en eldstäder i ditt fritidshus såsom kakelugn, kamin eller öppen spis så måste du se till att den fungerar som den ska och är ordentligt sotad innan du använder den. Plocka bort allt lättantändligt material som kan finnas runt omkring. Spisgaller och annat liknande skydd mot gnistor rekommenderas.

Se till att alltid övervaka alla levande ljus. Lämna aldrig ett rum som har brinnande ljus.

Att elda och laga mat utomhus

På våren och hösten är det vanligt att elda upp gamla löv och annat skräp. Under sommaren tycker många om att grilla utomhus. Innan du tänder en eld utomhus bör du kolla upp vad kommunen har för regler gällande eldning. Det kan variera under året. Är det mycket varmt under en längre tid kan kommunen införa eldningsförbud. Då får du inte tända några eldar utomhus, inte ens en grill.

Om du får elda bör du ändå vara försiktig. Innan du tänder elden skall du spola rikligt med vatten runt området så att elden inte kan sprida sig.

Säkra elinstallationer

Om ditt fritidshus är äldre så bör du anlita en fackman som undersöker elen i huset. Installera en jordfelsbrytare om någon sådan inte finns sedan innan. Tänk också på att gamla apparater, som stereoanläggningar och TV-apparater, kan blivit fulla av damm och ha elkontakter som inte håller standard. Försök ha det som en vana att kontrollera strömbrytare, uttag, stickproppar och dylikt kontinuerligt. Åtgärda de fel du hittar direkt.

Undersök utryckningsmöjligheter

Många fritidshus ligger otillgängligt och det kan vara en bra bit till närmaste brandstation. Därför är det extra viktigt att du ser till att brandsäkerheten är hög och att du har en någorlunda bra mobiltäckning så att du kan larma ifall något händer.

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

17 Jan 2022