Hur många brandvarnare ska man ha i en medelstor villa?

Släckte du ljusen? Årligen så inträffar det mellan 20-25.000 bostadsbränder i Sverige och av dessa så kräver ungefär 6000 en insats i form av en utryckning från brandkåren. Tyvärr så omkommer i snitt ungefär 100 personer som en följd av bränderna. Den vanligaste orsaken till bränderna i fråga handlar inte om ljus som glöms bort - istället så är det glömda ugnar som skapar flest bränder. En person glömmer att spisen eller ugnen är på och plötsligt börjar det brinna. Det är långt ifrån ovanligt att se detta scenario.

Levande ljus som glöms bort är även det en vanlig orsak till bränder och då i synnerhet i samband med juletider. Men, det är långt ifrån den vanligaste. Många tänker sig att det är den absolut vanligaste orsaken och kan därigenom vaggas in i en slags falsk trygghet - vi har inga ljus hemma, alltså kan det inte heller börja brinna. Det man ska tänka på är att de vanligaste orsakerna till en brand - näst efter ugnen - är sotbränder i skorstenen och tekniska fel.

Det senare bör man fästa en extra stor vikt vid. Vi använder mer teknik idag än tidigare och detta medför två uppenbara risker för brand. Den ena handlar om laddning av batterier: en telefon som lämnas för laddning kan bli överhettad och skapa en brand. Att vi använder mer teknik idag skapar även risk för överhettning av elsystemet. Hur gammalt är elsystemet i din bostad och klarar det den nya belastningen? Här bör man boka in en tid för en besiktning utförd av en behörig elektriker. I synnerhet om man, som många, börjat planera för elbil.

Förebygg med brandvarnare

Att olyckan är framme är någonting som ligger sorterat under slumpens skördar. Den mänskliga faktorn kan göra att man glömmer ett ljus, glömmer ugnen eller att man bara har ren otur och ser att exempelvis en mobil fattar eld i samband med laddning. Det svåra med bränder är att de kan vara svåra att upptäcka. Elden i sig är sällan det som dödar - det är den giftiga röken och ligger man exempelvis och sover så kan man också ligga väldigt illa till. Här är en brandvarnare den bästa livförsäkring man kan skaffa sig och här gäller definitivt devisen om ju fler, desto bättre.

Rekommenderat är att man har minst en brandvarnare per våningsplan och där man även ser till att man har sådana i anslutning till sovrummen. Man bör även seriekoppla brandvarnarna man har. Der gör att om ett larm utlöses så löser även de andra ut. Eftersom köket är den plats där flest bränder startar ska man se till att det där finns i brandvarnare i nära anslutning. Gällande exempelvis badrum så ska man inte ha någon brandvarnare, av den enkla anledningen att det kommer att leda till många falska larm.

Slutligen: Hur många brandvarnare man har är en sak, men hur de fungerar är viktigare. Se alltid till att kontroller dina brandvarnare med jämna mellanrum och byt batteri vid behov. En brandvarnare som inte fungerar är en ren livsfara.

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

24 Feb 2022