Behöver man sjutillhållarlås till en säkerhetsdörr?

Det enkla svaret är nej. Men vad är det egentligen för lås som passar för en säkerhetsdörr? I vissa fall följer en godkänd låsenhet med, men inte alltid. En dörr är aldrig bättre än låsanordningen, även det bästa säkerhetsdörren kan lätt forceras om den inte har ett lås som matchar dess kaliber. Svenska stöldskyddsföreningen delar in dörrlås i 7 stycken klasser.

Ett lås skall ha minst säkerhetsklass 3. Om du skall byta ett lås på en säkerhetsdörr är det viktigt att kolla med ditt försäkringsbolag vilka typer av lås som det skall vara för att din försäkring skall täcka eventuella inbrott.. De vill såklart ha så få inbrott som möjligt och där därför mycket noggranna med vad de godkänner för lås. Försäkringsbolaget kan förutom lås och dörr även ha åsikter om dörrkarm. Om du köper en dörr som inte har något lås med sig kan du be låsmontören installera ett godkänt lås.

Olika låsalternativ för säkerhetsdörrar

Det finns en rad olika låsprodukter ute på marknaden men vad skiljer dom egentligen åt? Vi går igenom två olika typer av mekaniska lås, cylinder- och tillhållarlås samt redogör för några av de elektroniska lås som finns.

Mekaniska lås

Dörrlås ser ut på olika sätt. Man brukar dela in dörrlås i kategorierna tillhållarlås, tvåfunktionslås och cylinderlås. Tillhållarlåsen och cylinderlåsen finns sedan i olika säkerhetsklasser. Cylinderlåsen är de som man först tänker på när man tänker på lås. Sådana sitter vanligtvis i bostäder och kan enkelt låsas med ett vred från insidan. De är tyvärr inte certifierade att hålla säkerhetsklass 3. Tillhållarlås är ett lås med flera spärrar i låshuset.

Dessa spärrar, eller tillhållare, påverkas av nyckelns skåror. Dessa lås kräver alltid en nyckel för att låsa och låsa upp. Modeller som sjutillhållarlås och niotillhållarlås syftar på antalet spärrar som låsen har. När man tittar efter lås till en säkerhetsdörr skall man inte köpa ett som har lägre säkerhetsklass än 3.

Elektroniska dörrlås

Många tycker att elektroniska lås är mycket praktiska eftersom man inte har någon nyckel att tappa bort. Även om man har ett lås som öppnas med brickor är de ofta lättspärrade och gör att man slipper byta ut hela låssystem för att en enhet försvinner. Det finns olika sätt att öppna elektroniska lås, vissa öppnas med kod, andra kan öppnas med fjärrkontroll eller bluetooth. Idag finns även lås som använder sig av biometrik, det vill säga att du kan öppna ett lås med till exempel ditt fingeravtryck eller med en retinascanning. Inte så illa om man vill imponera på sina grannar och samtidigt avskräcka tjuven!

Andra säkerhetsåtgärder

För att minska risken för inbrott kan man föra en hel del olika åtgärder. Det första man bör tänka på är hur närmiljön ser ut. Den skall vara väl upplyst och öppen, helst utan skjul och buskage som tjuven kan gömma sig i. Om man tycker det är mycket bus omkring och känner sig orolig kan det vara en god investering med kamera och larm. Kontakta din låssmed för att kontrollera vilka åtgärder ni behöver göra för att vara förberedda ifall tjuven kommer på besök.

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

21 Sep 2021