Vad händer med elektroniska lås vid ett strömavbrott?

Om avbrotten är lite längre och batteriet tar slut kan man öppna låset utifrån och koppla det till ett batteri vilket gör att man kan öppna det som vanligt med kod eller bricka. Dock kräver detta att någon som är kunnig finns tillgänglig och kan öppna låset.

De flesta elektroniska lås som är kopplade till det vanliga elnätet har en batteribackup för tillfälliga strömavbrott.

Det finns också låssystem som bara använder sig av batteri, där kan man helt enkelt byta batteriet och låset fungerar igen. Vanligtvis varnar låset själv med en ton eller annan signal när batteriet håller på att ta slut.

Det har varit några incidenter under senare år där låssystem slagit ut av blixtnedslag och översvämningar. Dörrar har då ställts på vid gavel medan man utfört reparationer som tagit flera dagar. Ur säkerhetssynpunkt är det helt förkastligt.

Vad är säkrast, elektroniska eller mekaniska lås?

När man söker efter vad som är de säkraste låsen översköljs man av så kallade smarta lås. De går att låsa upp med mobiltelefoner, brickor eller koder och verkar praktiska då det kommer till att kunna släppa in hantverkare utan att behöva lämna nyckel. Dock har det visat sig inte vara alltför svårt att hacka den här typen av system. De är också svåra för brandkår, polis och hemtjänst att forcera ifall de måste in i ett hus eller lägenhet. Smarta lås är ofta helt elektroniska och har inga nyckelhål.

De svagheter som mekaniska lås har är allmänt kända. Många tycker att den låga flexibiliteten är ett klart minus. Det är lätt att nycklar kommer på villovägar, att byta ut låscylindrar och nycklar för stora bostadshus är kostsamt. För en skicklig tjuv av den gamla skolan går det också att dyrka upp ett mekaniskt lås.

Då man inte kan stoppa utveckling så kommer nog de elektroniska låsen ta över mer och mer men förhoppningsvis blir de även bättre. Än så länge är det bästa låsen en kombination av elektronik och mekanik. Det är dumt att satsa allt på ett kort och kan därför vara bra att kombinera ett smart lås mer ett vanligt bra sjutillhållarlås.

Låset och dörren - inte starkare än sin svagaste länk

För att motverka ett potentiellt inbrott så är det bra att ha koll på att både dörr och lås är inbrottssäkra och motståndskraftiga. Ett bra lås spelar ingen roll om dörren är lätt att bryta upp på annat sätt och vice versa. Vill man vara på den säkra sidan skall man kontakta sitt försäkringsbolag och höra vad de rekommenderar för dörrar och lås. Eftersom det är de som måste betala ut försäkringar till de som drabbas av inbrott är deras krav mycket stränga gällande säkerhet på dörrar och lås.

När du ändå är igång kan du även titta på hur dina fönster och din balkongdörr ser ut. Bor du i bottenplan finns det en risk att tjuven tar sig in den vägen. Vidare kan du titta efter hur miljö runt din bostad ser ut. Om det finns utemöbler som man kan klättra upp på och på så sätt komma upp på din balkong så skall du nog prata med de som äger möblerna och be dem flytta dessa någon annanstans. Mörka buskage och trasiga gatlampor låter tjuven arbeta ostört och bidrar till otrygghet i området. Ring kommunen och be att få det åtgärdat. Om man ändå känner sig otrygg kan ett kameraövervakningssystem vara lämpligt. De finns att sätta upp både så att du kan se vad som händer innanför och utanför din bostad.

Källor:

Hem & Hyra ​​https://www.hemhyra.se/nyheter/sarbart-med-digitala-lassystem/,
Råd & Rön https://www.radron.se/vardagskunskap/smarta-las--bekvamt-ocksa-for-tjuven/

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

26 Nov 2021