Bästa låsalternativen för portdörrar

Ett bra lås ger trygghet i trappuppgången

För att skapa en hållbar trygghet i ett bostadshus behövs en bra portdörr med ett ordentligt lås godkänt av Stöldskyddsföreningen. Vi vet alla att tillfället gör tjuven och att låta bli att skaffa ett ordentligt lås är därför att spela ett högt spel. När ni ska installera ett nytt lås så ska ni kontrollera för vilken användning låset är certifierat.

Ibland finns det funktioner på låset som inte får användas för att låset skall behålla sitt certifikat som godkänt. Kolla upp så låset har testats med slitage och så det håller för väder med snö och minusgrader. Man måste kolla om låset är lämpligt till dörren, speciellt om det handlar om en gammal port. Det finns också särskilda klassificeringar för dörrar som skall stämma överens med låset i fråga. Se över om det går att laga låset till ett rimligt pris i fall det skulle gå sönder.

När låset installeras skall du se till att det görs av en certifierad låssmed som innehar F-skattsedel. Det kan vara ett bra riktmärke att se så att företaget är medlem i branschföreningen Swelarm, det garanterar professionalism, kunnande och trygghet. Köp aldrig säkerhetsprodukter av någon som kommer hem till dig utan välj själv vart du ska gå.

Olika typer av lås - från mekanik till biometrik

Den vanligaste typen av lås för ytterdörrar är ett mekaniskt lås som öppnas med en fysisk nyckel som man sticker in i en låscylinder men det finns ett stort sortiment av andra lås också. Alla sätt att låsa och öppna är lika säkra förutsatt att man hanterar sitt öppningsalternativ på ett säkert sätt.

Elektromekaniska lås har mekaniska och elektroniska delar där den elektroniska delen gör så man kan öppna med till exempel kod, mobiltelefon, passerbricka, fjärrkontroll eller biometriska lösningar som fingeravtryck,. Det blir mer och mer populärt. Med elektromekaniska låssystem kan man skicka digitala nycklar vilket kan vara praktiskt om man behöver släppa in hantverkare när man inte är hemma.

Passersystem är mest vanligt förekommande i flerfamiljshus som hyresbostäder eller bostadsrättsföreningar. Ett sådant består av flera elektromekaniska lås som är sammankopplade och en central styrning. Använder man passerbrickor så går de lätt att spärra en enskild sådan som blivit borttappad. Det är betydligt lättare än att byta ut låscylindrar kopplade till en borttappad nyckel.

Ytterligare försiktighetsåtgärder

Om man trots sitt certifierade och moderna lås känner sig otrygg så är det bra att se över helheten. Hur ser det ut i ert bostadsområde? Är det städat och snyggt? Finns bra belysning runt porten och på gården? Det kan också vara bra att se hur vegetationen ser ut kring bostaden. Finns där buskar och träd som tjuven kan gömma sig i?

Det går också att ta till ytterligare åtgärder. Till exempel kan man installera kameror så man ser vad som försiggår runt omkring huset under dygnets alla timmar. Det kan tyckas vara en omfattande åtgärd men om ens område plågas av inbrott kan det vara välinvesterade pengar. Larm är en annan åtgärd som går att ta till. Larmet går först när inbrottet sker och är egentligen sista lösning för att få fast tjuven innan han smiter med era värdefulla föremål.

Ett annat alternativ är att gå ihop med sina grannar och hålla koll tillsammans. Man kan kontakta polisen om man vill starta grannsamverkan. Enligt BRÅs siffror sjunker brottsligheten med 26% i områden där det finns grannsamverkan. Det är alltså alla brott och inte bara inbrott!

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

7 Sep 2021