Säkerhetsdörr – fördelar, installation, antal lås, försäkring

Varför ska man installera en säkerhetsdörr?

En säkerhetsdörr kan vara en mycket bra investering – inte minst om du bor i lägenhet. Det kan till och med vara en livsviktig investering. Risken för inbrott minskar, lägenheten får en behagligare ljudmiljö och den ger ett mycket bra brandskydd.

Säkerhetsdörrar är vanligare i bostadsrätter och hyresrätter än i villor. Anledningen till detta är att ett hus har så många andra vägar in, som källarfönster och altandörrar. I en lägenhet är ofta dörren det enda sättet att ta sig in, därför är en säkerhetsdörr en mycket bra investering. I hus satsar många på andra typer av säkerhet som exempelvis larmsystem och kameraövervakning.

Noga testad enligt specifika krav

En säkerhetsdörr är en dörr som är noga testad enligt ett antal specifika krav. För att vara godkänd i en viss säkerhetsklass måste den motsvara vissa av dessa krav.

säkerhetsdörr

Säkerhetsdörrar är ofta tillverkade av stål, helt eller delvis. En säkerhetsdörr är dels starkare och skyddar bättre och dels sitter den uppsatt på ett sätt som gör den svårare att bryta upp. Men ingenting är starkare än sin svagaste länk. En säker dörr som är korrekt upphängd håller ändå inte måttet om låset är av lägre kvalitet. Det är alltså viktigt att välja ett lås som motsvarar själva dörrens säkerhetsklass.

Ett stort utbud säkerhetsdörrar att välja bland

Det finns ett stort utbud lås till moderna säkerhetsdörrar. Standard är oftast ett flerpunktslås men de flesta dörrar kan även förses med elektroniska lås som öppnas med nyckeltaggar, kod eller fjärrkontroll. Dessa elektroniska lås har dessutom fördelen att de numera ofta går att kombinera med moderna larmsystem och övervakningsinstallationer.

Det finns många olika typer och modeller av säkerhetsdörrar, och de har delats upp i två säkerhetsklasser beroende hur svåra de är att bryta upp. De två klasserna är RC3 och RC4. RC3 är den som är vanligast förekommande, RC4 används i första hand i utsatta områden.

Staten testar säkerhetsnivån

Kontroller av säkerhetsnivå görs av Statens Provningsanstalt som kontrollerar en rad aspekter kring dörrens säkerhet. Styvhet, hållfastheten kring olika detaljer och hur  lång tid det tar att forcera dörren med olika typer av verktyg som kofot, skruvmejslar, bultsaxar med mera.

När du ska välja vilken säkerhetsdörr du ska ha i din lägenhet är det flera faktorer som spelar in. Vid sidan av klassificeringen gällande säkerhet finns även klasser för ljudisolering och brandskydd. Det är även viktigt att kontrollera hur tät dörren är mot brandrök och gaser, de största enskilda dödsorsakerna när det handlar om bränder i flerbostadshus. I ett fåtal fall har även tillverkade annonserat att en säkerhetsdörr är ”testad” utan att berätta att dörren inte har godkänts. Se alltså till att kolla att dörren är godkänd och inte bara ”testad”.

Mycket bra ur ett försäkringsperspektiv

En säkerhetsdörr är dessutom mycket fördelaktigt ur ett försäkringsperspektiv. Du får oftast rabatt på hemförsäkringen med en säkerhetsdörr eftersom den på ett tydligt sätt stärker säkerheten i ditt hem.

En bra säkerhetsdörr ökar tryggheten

9 Aug 2022